Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hoe verder?

Januari dit jaar stuurde het Zorginstituut Nederland de veldpartijen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. U heeft een opdracht vanuit dit kader kwaliteitsmetingen te verrichten en de audits beschikbaar te hebben. Kunnen zorgorganisaties het tijdrovend proces van het verzamelen van de gegevens en de interpretatie daarvan wel aan?

Gegevens verzamelen en analyseren in de driehoek van cliënten, hun familieleden en de zorgprofessionals met betrekking tot bijvoorbeeld het kwaliteitskader, tevredenheid,  voedselkwaliteit, arbeidsrisico, de (brand)veiligheid enzovoorts, is geen sinecure.

U schakelt bij zo’n vraag wellicht een onderzoeksbureau in, want de weg naar objectieve data is arbeidsintensief, de interpretatie ligt gevoelig, de rapportage kost veel tijd. Tegelijkertijd is het belang groot. Werken aan kwaliteit is de zorg eigen, het heeft prioriteit en enorm veel impact op het welbevinden van cliënten, hun families en medewerkers.

Er is een digitaal platform dat aansluit bij deze problematiek.  De vereiste vragen zijn direct beschikbaar – bijvoorbeeld voor het Kwaliteitskader. Het geeft zorgorganisaties 24uur per dag en 7 dagen per week inzicht in kwaliteit, biedt praktische terugkoppeling naar de teams en maakt resultaten helder inzichtelijk.

Hoe? Door gestructureerd, op het juiste moment, de juiste plaats en aan de juiste persoon korte vragen te stellen.

Meer informatie: hay.christiaens@beec.nl

U heeft het zelf in de hand!

Meld u hier aan voor de BEEC Brief. 10 x per jaar nieuws over kwaliteitsvraagstukken. Makkelijk en snel leesbaar, actueel.